Spadek

Spadek W chwili śmierci danej osoby, jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Kto może