Z prowadzeniem własnego biznesu wiążą się liczne wyzwania i trudności, jak również te związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W ich identyfikacji, zapobieganiu i bieżącym rozwikłaniu pojawiających się problemów niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna. Pozwala ona zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji i działań.

Mając powyższe na względzie, Kancelaria dla przedsiębiorców oferuje zarówno bieżącą obsługę, jak również doraźną pomoc prawną m.in. w zakresie:

 •  zawierania umów;

 •  zakładania spółek handlowych;

 •  zgłaszania zmian do KRS,

 • sporządzania i opiniowania umów;

 • negocjacji z kontrahentami Klienta;

 • dochodzenia należności z umów;

 •  sporządzania opinii prawnych;

 • pomocy w skutecznym egzekwowaniu należności;

 •  struktury prawnej przedsiębiorstwa;

 •  prawa upadłościowego i naprawczego;

 • usług świadczonych drogą elektroniczną;

 • prawa pracy;
 • ogólnego doradztwa w zakresie zagadnień prawa administracyjnego;

 •  odwoływania się od decyzji;

 • spraw dotyczący cudzoziemców;

 • prawa budowlanego;

 • udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju;

 • prawa karnego i karnoskarbowego.