Ze względu na zróżnicowane potrzeby Klientów wynagrodzenie za usługi Kancelarii jest zawsze ustalane indywidualne.

Zasięgnięcie porady prawnej stanowi jednorazowy wydatek, również ustalany indywidualnie – w zależności od charakteru i zakresu poruszanych zagadnień prawnych.

Dla przedsiębiorców oraz podmiotów sektora publicznego Kancelaria przygotowuje imienne oferty uwzględniające specyfikę organizacyjną  i charakter pomocy prawnej dla danego podmiotu.

W zakresie zastępstwa procesowego oraz szkoleń Kancelaria oferowane usługi dostosowuje do potrzeb Klienta i na tej podstawie przedstawia propozycje honorarium.

Zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów i zasad współpracy.