Rozmowa ma wielką moc. Czasem wystarczy, aby rozwiązać skomplikowany problem. Innym razem pozwala uniknąć podjęcia niekorzystnych działań.

Daje świadomość ryzyka i zagrożeń.

W związku z powyższym, Kancelaria oferuje indywidualne porady prawne z zakresu następujących dziedzin:

  • prawa karnego (m.in. przestępstwa, wykroczenia, obrona)
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego ( m.in. rozwód, podział majątku, alimenty);
  • prawa cywilnego (m.in.umowy, spory o zapłatę, darowizny);
  • praw spadkowego (m.in. testament, nabycie spadku, dział spadku)
  • prawa autorskiego (m.in. umowy, utwór, ochrona autora).
  • prawa ubezpieczeń społecznych (m.in. renty, emerytury, zasiłki).