Świadomość przysługujących uprawnień i ciążących na nas obowiązków pozwala na rozsądne kształtowanie i podejmowanie działań.

W związku z powyższym, Kancelaria oferuje szkolenia prawnicze, w ramach których gwarantuje:

  •  współpracę ze specjalistami z danej dziedziny;
  • nastawienie na praktyczną stronę zagadnienia;
  • materiały po szkoleniowe.

Tematyka szkolenia zawsze jest indywidualnie dopasowana do potrzeb Klienta.

Przykładowe szkolenia obejmują zagadnienia dotyczące:

  •  spraw karnych;
  • sankcji administracyjnych;
  • prawa administracyjnego – działalności jednostek samorządu terytorialnego;
  • zabezpieczeń umów cywilnoprawnych.