Niezależnie od naszej woli normy prawne regulują niemalże każdy aspekt życia.Naturalnym jest więc pojawianie się wątpliwości, problemów czy też sporów natury prawnej.


W odpowiedzi na powyższe, Kancelaria dla Klientów indywidualnych oferuje usługi polegające na:bieżącym doradztwie, prowadzeniu spraw oraz sporządzaniu i opiniowaniu umów, pism.p

Kancelaria pomaga:

prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw dotyczących:

 •  rozwodu;
 • separacji;
 • alimentów;
 • władzy rodzicielskiej;
 • kontaktów;
 • podziału majątku;

prawa spadkowego, w tym spraw dotyczących:

 • dziedziczenia ustawowego;
 • testamentów;
 • zachowku;
 • długów spadkowych;
 • wydziedziczenia;

prawa cywilnego, a w szczególności spraw dotyczących:

 • odszkodowania za szkody;
 • dóbr osobistych;
 • prawa mieszkaniowego;
 • nabycia nieruchomości;
 • zasiedzenia;
 • eksmisji;
 • zniesienia współwłasności;

Prawa karnego, w tym spraw dotyczących:                        

 • obrony;                                                                                                           
 • pokrzywdzonego;         
 • świadka;                                                                                                                 
 • zarówno w postępowaniu o przestępstwa, wykroczenia, jak i karnoskarbowym;