Ze względu na mnogość regulacji oraz konflikty interesów nierzadko konieczne jest zaangażowanie się w spór prawny. Kancelaria w tym zakresie oferuje zastępstwo procesowe na rozprawach oraz czynnościach procesowych w:

  • postępowaniu karnym (zarówno jak jesteś podejrzanym, oskarżonym, skazanym, jak i pokrzywdzonym)
  • postępowaniu cywilnym (jak jesteś powodem bądź pozwanym);
  • postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (jak jesteś stroną, skarżącym albo organem);
  • postępowaniu dyscyplinarnym (jak jesteś obwinionym);

na wszystkich etapach.