Spadek

W chwili śmierci danej osoby, jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. “Art.  922.  §  1 kodeksu cywilnego:Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. “ Kto może być spadkobiercą?   O tym, kto będzie dziedziczył możemy decydować sami – sporządzając testament i wyznaczając … Czytaj dalej Spadek