W chwili śmierci danej osoby, jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców.

Art.  922.  §  1 kodeksu cywilnego:
Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. “

Kto może być spadkobiercą?

 

O tym, kto będzie dziedziczył możemy decydować sami – sporządzając testament i wyznaczając konkretne osoby do dziedziczenia.
Jeżeli nie pozostawimy testamentu dziedziczyć będą nasi bliscy – zgodnie z kolejnością ustawową. W pierwszej kolejności będą to dzieci, małżonek.

 

Stwierdzenie nabycia spadku/poświadczenie dziedziczenia

Nabycie spadku może być udokumentowane postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (konieczny stosowny wniosek) albo poświadczeniem dziedziczenia sporządzonym przez notariusza.
Co do zasady, otrzymanie dokumentu dziedziczenia następuje po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Jednakże, jeżeli wszyscy spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może nastąpić to wcześniej.

 

Odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe zwykle co do wartość majątku spadkowego. Takie przyjęcie spadku nazywa się z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Ponosi się odpowiedzialność za długi do wartości majątku spadku ustalonego w spisie inwentarza. Nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia, żeby nastąpiło takie przyjęcie.
Jeżeli ktoś wyraża wolę odpowiedzialności za długi spadkowe bez ograniczeń , może przyjąć spadek tzw. wprost. Należy złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

 

Dział spadku

Jeżeli dziedziczy więcej niż jedna osoba, majątek spadkowy należy do kliku współwłaścicieli. Jeżeli chcą oni podzielić majątek, dokonać rozliczeń konieczny jest dział spadku. Może on być przeprowadzony przez sąd lub sporządzony przez notariusza.