Ze względu na mnogość regulacji oraz konflikty interesów nierzadko konieczne jest zaangażowanie się w spór prawny. Kancelaria w tym zakresie oferuje zastępstwo procesowe na rozprawach oraz czynnościach procesowych w:

 

postępowaniu karnym – na wszystkich jego etapach:                                                       postępowaniu cywilnym:

– przygotowawczym;                                                                                                                 – przed Sądem I instancji;

– przed Sądem I instancji;                                                                                                         -przed Sądem II instancji;

– przed Sądem II instancji;                                                                                                        -przed Sądem Najwyższym;

 

postępowaniu dyscyplinarnym – na wszystkich jego etapach;

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Inga Skowrońska

ul. Kazimierza Wielkiego 15/46

50-077 Wrocław

numer tel.: 796 46 46 09

kancelaria@skowronska-adwokat.pl

postępowaniu administracyjnym:

– przed organami administracji publicznej;

jak również zastępstwo przy Zgromadzeniach Wspólników/ Walnych Zgromadzeniach.

postępowaniu sądowo-adminstracyjnym:

– przed wojewódzkim sądem administracyjnym;

– przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;