Z prowadzeniem własnego biznesu wiążą się liczne wyzwania i trudności, jak również te związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W ich identyfikacji, zapobieganiu i bieżącym rozwikłaniu pojawiających się problemów niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna. Pozwala ona zaoszczędzić czas, ograniczyć ryzyko oraz pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji i działań. Mając powyższe na względzie, Kancelaria dla przedsiębiorców oferuje zarówno wszechstronną obsługę, jak również doraźną pomoc prawną w zakresie:

 

prawa karnego, w tym spraw dotyczących:

- obrony;

- pokrzywdzonego;

- świadka;

zarówno w postępowaniu o przestępstwa, wykroczenia, jak i karnoskarbowym.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Inga Skowrońska

ul. Kazimierza Wielkiego 15/46

50-077 Wrocław

numer tel.: 796 46 46 09

kancelaria@skowronska-adwokat.pl

prawa administracyjnego, w tym spraw dotyczących:

- ogólnego doradztwa w zakresie zagadnień prawa administracyjnego;

- odwoływania się od decyzji;

- skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

- cudzoziemców;

- prawa budowalnego;

- prawa samorządowego;

- udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju;

prawa gospodarczego, w tym spraw dotyczących:

- zawierania umów;

- zakładania spółek handlowych;

- zgłaszania zmian do KRS,

- sporządzania i opiniowania umów;

- negocjacji z kontrahentami Klienta;

- dochodzenia należności z umów;

- sporządzania opinii prawnych;

- pomocy w skutecznym egzekwowaniu należności;

- struktury prawnej przedsiębiorstwa;

- prawa upadłościowego i naprawczego;

- usług świadczonych drogą elektroniczną;