Rozmowa ma wielką moc. Czasem wystarczy, aby rozwiązać skomplikowany problem. Innym razem pozwala uniknąć podjęcia niekorzystnych działań.

Daje świadomość ryzyka i zagrożeń.

W związku z powyższym, Kancelaria oferuje indywidulane porady prawne z zakresu następujących dziedzin:

prawa karnego,

prawa administracyjnego,

prawa rodzinnego i opiekuńczego,

prawa cywilnego,

praw spadkowego,

prawa rzeczowego,

prawa zobowiązań,

prawa gospodarczego,

prawa ubezpieczeń społecznych,

prawa autorskiego.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Inga Skowrońska

ul. Kazimierza Wielkiego 15/46

50-077 Wrocław

numer tel.: 796 46 46 09

kancelaria@skowronska-adwokat.pl