Tzw. tarcza antykryzysowa to jest ustawa  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (więcej o samej ustawie znajdziesz tutaj).

Reguluje ona kwestie związane z funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemicznego (obowiązującego od 14.03.2020 r.) oraz w stanie epidemii (od 20.03.2020 r.). Przepisy tarczy antykryzysowej wskazują również na pewne obowiązki i prawo jakie będzie obowiązywać po odwołaniu stanów epidemii, czy też zagrożenia epidemicznego.

Na tej stronie znajdziesz informacje o zmianach przepisów w czasie epidemii COVID-19.