Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław

Co to jest właściwie tzw. tarcza antykryzysowa?

Tzw. tarcza antykryzysowa to jest ustawa  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Opublikowana została w dniu 31.03.2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 568 (tekst ustawy znajdziesz tutaj).

Reguluje ona kwestie związane z funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemicznego (obowiązującego od 14.03.2020 r.) oraz w stanie epidemii (od 20.03.2020 r.). Przepisy tarczy antykryzysowej wskazują również na pewne obowiązki i prawo jakie będzie obowiązywać po odwołaniu stanów epidemii, czy też zagrożenia epidemicznego.

Ustawa zawiera wiele odniesień do innych aktów prawnych. Powoduje to, że nie czyta się ją łatwo.

W swojej treści ma również tzw. upoważnienia do wydawania dla Rady Ministrów/Premiera/poszczególnych ministrów rozporządzeń uszczegóławiających. Tym samym – w przypadku wielu rozwiązań – pełną treść rozwiązań oprócz ustawy będą stanowić ww. akty.

Poza tym,ze względu na rozwijacie się zakażenia wirusem COVID-19, należy się spodziewać, iż regulacje prawne w tym zakresie będą się stale zmieniały.

Informacje w tym zakresie będą na bieżąco aktualizowanej na niniejszej stronie.

 

 

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *