Świadczenie postojowe

DLA KOGO? Osobom prowadzających pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną