Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław

Płatności składek ZUS – co może przedsiębiorca w czasie epidemii COVID-19 ?

 

ZWOLNIENIE ZUS

Zwolnienie z konieczności opłacania płatności do ZUS dotyczy składek na :

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie obejmuje okres za od dnia 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r.

 

WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA

KTO WARUNKI DODATKOWE
 • mali przedsiębiorcy zatrudniających od 1 do 9 pracowników;
 •  zgłoszenie jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płacące ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne tylko za siebie (tzw.samozatrudnieni)
 • spełnienie kryterium przychodowego –przychód uzyskany w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.- czyli 15 681 zł
 •  prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

KONIECZNY WNIOSEK

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek przedsiębiorca musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek można przekazać tradycyjnie – za pośrednictwem poczty albo w placówce ZUS.

Niemniej zachęcam do składania drogą elektroniczną  przez portal PUE ZUS – żeby tam się zalogować trzeba mieć profil zaufany epuap (informacje o profilu znajdziesz: tutaj).

Informacje co do wzoru wniosku, instrukcji wypełniania znajdziesz na stronie internetowej ZUS oraz w tym linku.

 

WAŻNE

Należy pamiętać, iż wypełniając wniosek o zwolnienie z opłacania składek wypełniasz m.in. deklaracje co do wysokości Twojego przychodu. Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje również z urzędu –  to jest w ramach własnego obowiązku –  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Złożenie wniosku o zwolnienie z płacenia składek nie uprawnia do nieskładania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do ZUS.

 

ODROCZENIE/ROZŁOŻENIE NA RATY

Jeżeli nie spełniasz wymogów do zwolnienia z ZUS, to o możliwości odroczenia/rozłożenia na raty możesz przeczytać tutaj.

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *