Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław
Tarcza antykryzysowa (ogólne informacje o samej ustawie znajdziesz tutaj) przewiduje szereg potencjalnych uprawnień i świadczeń z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

 

ZWOLNIENIE ZUS

Zwolnienie dotyczy konieczności opłacania płatności do ZUS dotyczy składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnieniem  objęci są mali przedsiębiorcy zatrudniających od 1 do 9 pracowników osoby oraz prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płace ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne tylko za siebie (tzw. samozatrudnieni) spełniający kryterium dochodowe.

Należy w tym zakresie złożyć do ZUSu stosowny wniosek. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

ODROCZENIE/ROZŁOŻENIE SKŁADEK ZUS

Każdy przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty płatności składek ZUS. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACOWNIKÓW

Mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zostać przyznane na podstawie zawartej umowy – dofinansowanie.

Obejmuje ono  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie obejmuje części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Osób prowadzających pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla osób wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług przysługuje świadczenie postojowe.

Jest przyznawane gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

JEDNORAZOWA POŻYCZKA

Mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta mogą skorzystać z jednorazowej pożyczki.

Pożyczka jest przyznawana  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

 

KWESTIE PODATKOWE

Tarcza antykryzysowa przewiduje również liczne ułatwienia podatkowe. Przede wszystkim wydłuża terminy płatności i rozliczeń niektórych podatków.

Informacji w tym zakresie będą na bieżąco aktualizowane na tej stronie.

 

 

 

 

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *